نیروی گریز از مرکز چیست؟

(نیروی گریز از مرکز چیست؟ ) [نیروی گریز از مرکز چیست؟ ]

فرضیه سحابی(نیروی گریز از مرکز) P O O L A D I N – کلاچ چیست و کار آن چه می همشهری آنلاین مفاهیم سیکلون (مرکز پمپ سانتریفیوژ چیست؟ (ساختمان و کمپرسور چیست ؟ انیمیشن از نگاه گلپایگانی مهندسی مکانیک + جالب مهندسی شیمی (پالایش گاز پتروشیمی

(نیروی گریز از مرکز چیست؟ )

»نیروی گریز از مرکز چیست؟ …

نیروی گریز از مرکز

نيرو عبارت است يك فشار يا كششي است كه موجب حركت يا جنبش اشياء مي شود. هنگامي كه شما به يك صندلي فشار مي آوريد مقداري نيرو بر آن وارد مي كنيد و وقتي كه فشار را متوقف مي سازيد صندلي از حركت مي ايستد، اما فرض كنيد كه توپي را روي زمين مي غلتانيد پس از اينكه فشار را متوقف كرديد، باز هم به حركت خود ادامه مي دهد، چرا؟ اين پديده خاصيت فيزيكي ماده است  كه به وسيله اسحاق نيوتن اولين دانشمندي كه درباره فرضيه ي نيرو، نظرياتي اعلام نمود چنين توصيف شده است كه هرگاه شيئي در حالت سكون باشد هميشه ساكن است ولي اگر آن شيئي در حالت حركت يكسان در خط مستقيم باشد حركت آن ادامه دارد مگر اين كه با نيروي خارجي ديگري اين حالت تغيير پيدا كند كه باعث مي شود هر شيئي همان حركتي را كه دارد نگاه دارد. هر تكه از ماده داراي اين خاصيت مي باشد و به حركت خود در يك خط مستقيم و با سرعتي يك نواخت ادامه مي دهد مگر اينكه نيروي ديگري مسير حركت آن را تغيير دهد. مثال: اگر شما سوار اتوبوسي باشيد و راننده آن ناگهان ترمز كند بدن شما بعلت خاصيت فيزيكي ماده، به طرف جلو پرت مي شود و به همان سرعتي كه اتوبوس حركت مي كرده به حركت خود به طرف جلو ادامه مي دهيد.
حال بپردازيم به بررسي نيروي گريز از مركز كه همه ما كم و بيش اين نيرو را تجربه كرده ايم. ما اين نيرو را هر وقتي كه شيئي در جاده اي منحني يا پيچ داري حركت مي كند ملاحظه مي كنيم. حال فرض مي كنيم كه شما در همان اتوبوس باشيد كه به طور ناگهاني از سر پيچ عبور مي كند در اين هنگام محتملاً خود را در حال خارج شدن از صندلي مي بينيد كه دليل اين حركت ناگهاني شما همان نيروي گريز از مركز مي باشد.
نيروي گريز از مركز را مي توان با به كار بردن فرضيه مذكور توصيف نمود. هنگامي كه اتوبوس دور مي زند، خاصيت فيزيكي ماده موجب مي شود كه جسم شما در خطي مستقيم به حركت در آيد و بنابران متمايل به حركت به طرف جلو و خارج از منحني مي شويد تا بتوانيد حركت مستقيم اصلي خود را نگاه داريد. به نظر مي رسد كه نيروي گريز از مركز پيوسته اشياء را به بيرون از خط منحني فشار مي دهد.
به همين سبب است كه غالباً جاده ها در اطراف پيچ ها كج و يك بر هستند و يا اين كه هواپيما ها هنگام دور زدن، يك بر مي شوند و يا هنگامي كه سوار دوچرخه هستيد شما به طرف داخل تكيه مي كنيد. اين اتكاء داخلي و اختلاف سطح در سر پيچ ها و حالت فرود هواپيما و غيره، در متوازن نمودن نيروي گريز از مركز كمك مي كنند وگرنه اشياء را به طرف خارج پرتاب خواهند نمود. اتكاء داخلي، ميل و گرايش حركت به طرف بيرون را متعادل ساخته و شما مي توانيد به خوبي دور بزنيد.

………

نیروی گریز از مرکز…
نیروی گریز از مرکز چیزیست که وجود خارجی ندارد.  اثر ظاهری این نیرو بعلت  بر آیند نیروی جذب به مرکز و اصل ماند میباشد.
طبق اصل ماند،…. هر جسمی که در حال سکون است همیشه در حال سکون باقی خواهد ماند و هر جسمی که در حال حرکت است برای همیشه همان مسیر را بدون هیچ تغییری طی میکند ،  مگر اینکه نیروی دیگری به آن وارد شود.
در شکل میبینیم که ماه طبق این اصل میخواهد در مسیر فلش نشانداده شده با حرف A  به راه خود بطور یکنواخت ادامه دهد.
ولی نیروی جاذبه بین زمین و ماه که با فلش B نشان داده شده آنرا بسمت خود میکشد. در نتیجه ماه با برآیند این دو نیرو در جهت فلش نقط چین C تغییر مسیر میدهد و در وضعیت m1 قرارمیگیرد.
اینک حرکت از نو تکرار میشود. برای شلوغ نشدن شکل از رسم مجدد تغییرات حرکت خودداری نمودیم ، لیکن میبینم ماه که این بار میخواهد در مسیر نقطه چین C حرکت کند مجددا تحت تأثیر نیروی جاذبه تغییر مسیر دادن و در امتداد خط نقطه چین جدید به نقطه  m2  میرسد.
این عمل مرتبا تکرار میشود و در نتیجه کره ماه بدون سقوط به کره زمین مرتبا دور آن میگردد.
در تعریف میگویند: نیروی گریز از مرکز نیروئیست مخالف نیروی جذب به مرکز.
اما میبینیم که این فقط یک تعریف فرضی است و برآیند نیروی جذب به مرکز و اثر اصل ماند باعث میشود که جسم روی مرکز سقوط نکند.

……………

سانتریفوژ – دستگاه گریز از مرکز (Centrifuge) چیست؟
سانتریفوژ ماشینی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت بالا استفاده می شود.
دانشمندان معمولا دستگاه سانتریفوژ را برای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسم مخلوط مایعات به اجراء مختلف آن به کار می گیرند. مخلوط را درون لوله ای قرار می دهند که طوری لولا شده است که با چرخش دستگاه، به سمت خارج از مرکز حرکت می کند و به حالت افقی قرار می گیرد. در این حالت، نیروی گریز از مرکز می خواهد که مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفوژ براند و ازاین نقطه دور کند و ذرات یا مایع سنگین تر بیش تر به سمت بیرون (یا ته مخلوط) رانده می شوند.وقتی سانترفیوژ از حرکت باز می ایستد، مواد به همین حالت غیر مخلوط باقی می مانند.
خون و سایر نمونه های بیولوژیکی را معمولا به وسیله دستگاه سانتریفوژ جدا می کنند. سریع ترین سانتریفوژ با نام (فرامرکز گریز) با سرعت 200،000 دور در دقیقه می چرخد.  از دستگاه های گریز از مرکز بزرگ برای انجام آزمایش بر روی خلبانان نظامی و فضانوردان استفاده می شود تا میزان مقاومت آنان در شتاب هایبالا معلوم شود .
> در آزمایشگاه ها از سانتریفوژ برای جدا کردن مواد استفاده می شود. نوعی از دستگاه های گریز از مرکز را نیز برای آموزش فضانوردان به کار می گیرند. این دستگاه ها به سرعت به چرخش در می آیند و همان نیروهایی را تولید می کنند که فضانوردان هنگام پرتاب موشک به فضا تجربه می کنند .